webinar register page

Webinar banner
Webinar għall-Artisti tal-Kanzunetta Maltija
Programm
Il-Professur Manwel Mifsud jitkellem fuq x'jagħmel kanzunetta tajba
Diskussjoni: Intejbu l-lirika tal-Kanzunetta Maltija
Kelliema: Trevor Zahra, Dr Michael Spagnol, Leanne Ellul u Sephora Francalanza
Mistoqsijet minn dawk preżenti
Tnedija tar-regolamenti tal-45 Edizzjoni
Tmexxi l-webinar: Dr Ingrid Vella

Dan il-webinar qed jittella’ b’kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta’ Malta.

Feb 11, 2021 06:00 PM in Rome

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ingrid Vella.